Limbă Limbă

română [Beta] română [Beta] English English
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.

SERVICII PENTRU CETĂȚENI SERVICII PENTRU CETĂȚENI

Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.

INFORMAȚII UTILE PENTRU CETĂȚENI INFORMAȚII UTILE PENTRU CETĂȚENI

Pentru a accesa Serviciile online oferite cetățenilor ale fiecărui UAT , se va accesa pagina UAT-ul dorit, din meniul Unități Administrativ Teritoriale, plasat în partea stângă. 

 

PROIECT REGISTRUL AGRICOL - CJ CONSTANȚA PROIECT REGISTRUL AGRICOL - CJ CONSTANȚA

 

DENUMIRE PROIECT

„Soluţii informatice integrate pentru o administraţie publică mai aproape de cetăţean”.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară III - Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele publi și privat, Domeniul major de intervenție 2 - Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice, Operațiunea 1 - ”Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

 

BENEFICIAR

Consiliul Judeţean Constanța, Adresa: Bulevardul Tomis, Nr 51, Cod poștal 900725, Municipiul Constanţa

 

LOCAȚIA PROIECTULUI

Constanța
Localitatea/Localități: Municipiul Constanţa, Comuna Cumpăna, Comuna Agigea, Comuna Amzacea, Comuna Bărăganu, Comuna Costineşti, Comuna Pecineaga, Comuna Tuzla, Comuna Chirnogeni, Oraşul Eforie, Comuna Cherchezu, Oraşul Negru Vodă, Comuna Cobadin, Oraşul Murfatlar, Comuna Comana.

 

OBIECTIVUL PRINCIPAL

Obiectivul principal al proiectului vizează punerea la dispoziţia comunităţii (constituită din cetăţeni, entităţi economice, administraţia publică locală şi alte organisme interesate) a unor servicii publice administrative on-line uşor accesibile, eficiente şi performante.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Dezvoltarea unui sistem informatic integrat alcătuit dintr-un sistem de componente hardware, software şi comunicaţii, destinat Registrului agricol în principal, precum şi altor activităţi specifice UAT-urilor partenere: finanţe – contabilitate, taxe şi impozite locale, resurse umane, buget, management proiecte.

2. Formarea şi instruirea personalului care va utiliza şi administra sistemul prin organizarea a cinci cursuri pentru competenţe de utilizatori componente back office, utilizatori componenta mobil, administrator baze de date, administrator sistem, administrator portal.

3. Asigurarea vizibilităţii Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi a Proiectului finanţat în cadrul acestuia prin activităţi specifice de informare şi publicitate.

Implementarea activităţilor proiectului în conformitate cu obiectivele specifice formulate anterior va conduce la finalul proiectului la obţinerea următoarelor rezultate prezentate în mod generic astfel:

a. Un sistem informatic integrat existent la nivelul a 16 UAT din judeţul Constanţa (obiectivul Specific 1)

b. Personalul din cadrul UAT-urilor partenere este instruit pentru a administra şi opera sistemul informatic integrat executat în cadrul proiectului. (Obiectivul Specific 2)

c. Sistemul informatic integrat se face cunoscut cetăţenilor, mediului de afaceri şi altor entitati, prin intermediul acţiunilor de informare şi publicitate ; astfel Sistemul începe să fie folosit. (obiectivul specific nr.3)

d. Finantarea nerambursabilă obţinută pentru proiect precum şi activităţile implementate şi rezultatele obţinute sunt diseminate corespunzător (obiectivul specific nr. 3)

Sistemul informatic integrat destinat Registrului agricol în principal, precum şi altor activităţi specifice UAT-urilor partenere reprezintă o modalitate modernă de a pune la dispoziţie servicii administrative publice prin mijloace electronice atât pentru utilizatori / consumatori cât şi pentru administraţia publică/ prestatorul, răspunzând astfel Obiectivului specific al DMI 2- dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice.